Antall, József

Antall, József, mađarski političar (Budimpešta, 8. IV. 1932 – Budimpešta, 12. XII. 1993). Jedan od osnivača Mađarskoga demokratskog foruma i predsjednik od 1989, na čijem je čelu pobijedio na izborima u travnju 1990. i postao prvi mađarski postkomunistički premijer 1990–93. Zalagao se za postupnu privatizaciju i donošenje poticajnih mjera za privlačenje stranih investicija. Zaslužan za unapređivanje odnosa s Austrijom i Njemačkom i politiku dobrog susjedstva sa Slovačkom i Rumunjskom.