Antonin Pio

Antonin Pio (latinski: Titus Aelius Hadrianus Antonius Pius), rimski car (Lanuvij, Lacij, 19. IX. 86 – Lorij, Etrurija, 7. III. 161). Posvojče cara → Hadrijana. Vladao od 138. Izvršio upravne reforme. Nastojeći učvrstiti državne granice, dao je u Britaniji (između današnjeg Firth of Fortha i Firth of Clydea) podići utvrđenu obrambenu liniju (vallum Antonini); pojačao obrambeni limes u Germaniji i Reciji.