Antunović, Ivan

Antunović, Ivan, hrvatski preporoditelj, biskup i pisac (Kunbaja kraj Bácsalmása, 19. VI. 1815 – Kalocsa, 13. I. 1888). Veliki prepošt kaločki i naslovni biskup (od 1876). Zamjenjujući nadbiskupa Lajosa Haynalda, više godina upravljao Kaločko-bačkom nadbiskupijom. Pokrenuo prve novine u podunavskih Hrvata (Bunjevačke i šokačke novine, 1870; Bunjevačka i šokačka vila, 1872. i dr.). Zaslužan za otvaranje mnogobrojnih prosvjetnih i kulturnih ustanova. Predvodnik preporodnih ideja među Hrvatima u Podunavlju.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: