apelacija

apelacija (latinski: priziv), redovan pravni lijek protiv prvostupanjske presude u kaznenom ili građanskom sudskom postupku; nezadovoljna stranka sudskom odlukom može u predviđenom roku apelirati – uložiti priziv višem sudu. Posebni sudovi za rješavanje priziva (žalbi) nazivaju se, tradicionalno, apelacijski sudovi. U Hrvatskoj se do 1929. apelacijski sud zvao Banski stol. Zadaću apelacijskih sudova u RH obavljaju Županijski sudovi i Vrhovni sud.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: