Appiani, Andrea

Andrea Appiani, Apolon i muze
Appiani, Andrea, talijanski slikar (Milano, 31. V. 1754 – Milano, 8. XI. 1817). Pod utjecajem klasicizma → Jacques-Louisa Davida; pripadnik lombardijskoga kruga umjetnika obnovitelja antičkih i renesansnih ideala. Izveo tehnički savršene freske s mitološkim prizorima (ciklus Mitovi o Apolonu, Casa Prina u Milanu; Amor i Psiha, Villa Reale u Monzi) i Napoleonovih ratova (Apoteoza Napoleona, Palazzo Reale, Milano), te portrete u ulju (Autoportret). Oblikovao namještaj i oslikao kazališne rekvizite.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: