Appleton, Edward Victor

Edward Victor Appleton
Appleton, Edward Victor, britanski fizičar (Bradford, 6. IX. 1892 – Edinburgh, 21. IV. 1965). Profesor u Londonu (1924–36) i istraživač u Cavendish Laboratory. Otkrio tzv. Appletonov sloj ionosfere na kojemu se odbijaju radiovalovi što omogućuje radiokomunikaciju na velikim udaljenostina. Nobelova nagrada (1947).