Apulej, Lucije

Apulej, Lucije (latinski: Lucius Apuleius), rimski književnik i filozof (Madaura, Numidija, danas Alžir, oko 125 – ?, oko 180). Sljedbenik mističnoga platonizma (De Platone et eius dogmate). Poznatiji kao autor djela u 11 knjiga Metamorfoze (poznato i pod nazivom Zlatni magarac), fantastično-satiričnog romana, u kojem se mladić pretvara u magarca i spoznaje velike ljudske grijehe sve dok mu Izida ne vrati stari oblik. U djelu je i priča o → Amoru i Psihi. Ostali važniji spisi: Apologija, obrana na sudu zbog optužbe za magiju, te Florida, zbirka govora i predavanja.