Araukanci

Araukanci, indijanski narod u južnim Andama. Vrsni poljodjelci (batata, krumpir, jams i dr.), stočari (ljama), poznavali su lončarstvo i obradbu kovine. Bili su organizirani u državu; do dolaska Španjolaca zauzimaju gotovo cijeli teritorij Čilea, a tijekom XVI. stoljeća potisnuti na jug u područje Araukanije. Uspješno se odupirali najezdi Europljana do 1882. Danas čine 13% stanovništva Čilea.