Ariosto, Ludovico

Ludovico Ariosto
Ariosto, Ludovico, talijanski književnik (Reggio Emilia, 8. IX. 1474 – Ferrara, 6. VII. 1533). Studirao pravo i književnost, zatim obavljao dvorske, političke, diplomatske i vojne dužnosti kod obitelji d’Este, a nakon toga u vojvode Alfonsa I., da bi poslije postao guverner pokrajine Garfagnana. Jedan od najvećih renesansnih književnika. Književnu karijeru započinje latinskim pjesmama Carmine, zatim dolazi zbirka Rime, a prvo značajno djelo predstavljaju komedije po uzoru na Plauta i Terencija (Komedija o škrinji; Zamjenjivanja; Negromant; Lena; Student), pisane na narodnom jeziku i u jedanaesteračkom nevezanom stihu. Od manje važnih spisa poznato sedam poslanica u tercinama pod naslovom Satire (1517–25). Njegovo najveće djelo predstavlja ep Bijesni Orlando (Orlando furioso), s prvim izdanjem iz 1516. u 40 te drugim iz 1532. u 46 pjevanja. Koristeći se formom zlatne oktave, nadovezao se na francuske karolinške viteške spjevove i romane iz bretonskog ciklusa, nastavljajući se na fabulu Boiardova Zaljubljenog Orlanda. Tri se osnovne teme (karolinški ratovi protiv Saracena, Orlandova ljubav prema Angeliki i njegovo mahnitanje te ljubav Saracena Ruggiera i franačke plemkinje Bradamante) prepleću u mnogim ljubavnim, komičnim, pustolovnim i fantastičnim događajima, a djelom dominira blaga ironija, kao i odnos prema suvremenim zbivanjima.