armada

armada, napad engleskih brodova na španjolsku Nepobjedivu armadu u Sjevernome moru 1588.
armada (španjolski), ratno brodovlje (Španjolska 1500), odnosno pomorske oružane snage (od sredine XVII. stoljeća) ili riječna ratna flotila (Austrija, XVI–XVIII. stoljeće). Nepobjediva armada, španjolska ratna flota kralja Filipa II. koju su 1588. u Sjevernome moru, veoma oštećenu nevremenom, dokraja uništili Englezi.