Asser, Tobias Michael Carel

Asser, Tobias Michael Carel, nizozemski pravnik (Amsterdam, 29. IV. 1838 – Den Haag, 29. VII. 1913). Profesor prava na Athenaeumu 1862. i Sveučilištu u Amsterdamu 1876. Član Državnoga vijeća od 1893. Vrhunski stručnjak međunarodnoga prava, predstavljao Nizozemsku na Haškoj mirovnoj konferenciji 1899. Potaknuo osnivanje Stalnog arbitražnog suda u Den Haagu, te bio njegov član. Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1911. zajedno s austrijskim pacifistom i književnikom Alfredom Hermannom Friedom. Djelo: Međunarodna arbitraža između Sjedinjenih Država i Rusije (1902).