astrologija

astrologija, kalendar rođenja, gravura E. Schöna, XVI. stoljeće

astrologija, habit astrologa, gravura Bonnarta, XVII. stoljeće
astrologija (grčki: aster zvijezda, logos riječ; znanost), umijeće proricanja čovjekove sudbine na temelju položaja planeta i zvijezda. Proširila se iz Kaldeje, u ←IV. stoljeću njome se bave grčki učenjaci u Aleksandriji, u Rimu poznata kao egipatska mudrost, a u srednjem vijeku osobito su je razvjali Arapi. Početkom novoga vijeka njome se bave gotovo svi astronomi i matematičari. Moderne prirodne znanosti poriču joj vrijednost.