ataman

ataman (ruski iz njemačkog: Hauptmann kapetan), poglavica, predvodnik; javlja se i pod imenima vataman (Novgorođani), otaman (Malorusi), hetman (Poljaci). Kod ruskih i ukrajinskih kozaka isprva izborni glavar slobodne kozačke družine, poslije zapovjednik kozačke vojske kojeg imenuje carska vlada. Zvanje atamana ukinuto je 1890, kada su kozačke postrojbe ušle u sastav preustrojenoga ruskog konjaništva.