Ibn Al-Athir

Ibn Al-Athir, pseud. arap. znanstvenika i pisaca, trojice braće: Abusadat Mubarak (1149 – 1209), poznati tumač Kurana i Muhamedova učenja. Napisao Zbornik načela u izrekama važan prilog hadidskom nauku. Izudin Ali, povjesničar (1160 – 1233). Dijaudin Nasrulah (1163 – Bagdad, 1239), autor rasprava o arap. stilistici i pjesništvu.