Abecedar: T

tvornica

tvornica 1. Tehno-ekon. i prostorna cjelina, sastoji se od jednog ili više proizvodnih objekata namijenjenih industr. proizvodnji. 2. Proizvodno poduzeće gdje se međudjelovanjem strojeva i radnika proizvodi roba u većim količinama. Proizvodnja u tvornicama razumijeva: proizvodnju u velikim količinama, tipizaciju,… Nastavi čitati

tvrdi metali

tvrdi metali, materijali vrlo velike tvrdoće i otpornosti na trošenje, os. na visokim temperaturama. Sastoje se od karbida volframa, titana, tantala i molibdena. Proizvode se sinteriranjem, lijevanjem i legiranjem. Služe za oblaganje izloženih dijelova stroja, npr. bridovi lopatica turbina,… Nastavi čitati

tvrdo

tvrdo, naziv slova za glas t u glagoljičkoj i ćir. azbuci; kao oznaka za broj imalo je vrijednost 300.

tvrdoća

tvrdoća, mehan. osobina čvrstih tijela koja se iskazuje otporom kojim se površina tijela odupire prodoru nekoga drugog tijela, odn. otpornošću na površinske ogrebotine i razaranje. Ovisi o sastavu i strukturi materijala, temperaturi, brzini prodiranja te veličini i obliku utiskivača.… Nastavi čitati

tvrdokrilci → kornjaši

tvrdokrilci kornjaši

tvrđava → utvrda

tvrđavautvrda

tvrtka

tvrtka 1. Trg. ime, ime poduzeća kojim se ono služi u obavljanju svoje djelatnosti s trećim stranama. Svako društvo koje obavlja bilo kakvu djelatnost u gospodarstvu mora imati tvrtku. Sadržaj tvrtke: ime, naznaka predmeta poslovanja, oznaka vrste i opsega odgovornosti.… Nastavi čitati

Tvrtko I. Kotromanić

Tvrtko I. Kotromanić, bosanski ban i prvi bosanski kralj (oko 1338–?, 10. III. 1391). S nepunih 15 godina na banskoj časti naslijedio strica Stjepana II. Godine 1357. ustupio hrvatsko-ugarskom kralju Ludoviku I. Anžuvincu područje Završja, Krajine i Zapadnoga Huma… Nastavi čitati

Tvrtko II. Tvrtković

Tvrtko II. Tvrtković, bos. kralj (u. 1443). Sin kralja Tvrtka I. Kotromanića. Vladao 1404–09. i 1421–43. Na vlast ga je doveo vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Prisiljen odstupiti nakon pohoda kralja Sigismunda Luksemburškog na Bosnu (bitka kraj Dobora), kada je… Nastavi čitati

Twain, Mark → Mark Twain

Twain, Mark Mark Twain

Twardowski, Kazimierz

Twardowski, Kazimierz, poljski filozof i psiholog (Beč, 20. X. 1866 – Lavov, 11. II. 1938). Doktorirao filozofiju u Beču 1891. Profesor u Lavovu, utemeljitelj poznate Lavovske filozofsko-logičke škole. Kritičar metafizike, filozofiju shvaća kao znanost pojmovne analize iskustveno provjerljivih iskaza.… Nastavi čitati

Tweed

Tweed, r. u juž. Škotskoj i sjeveroist. Engleskoj; duga 156 km. Utječe u Sjev. more kraj Berwick-upon-Tweeda. U dolini ovčarstvo, ratarstvo, turizam. U donjem toku granična rijeka između Škotske i Engleske u dužini od 27 km.

tweed → tvid

tweed tvid

Twentieth Century Fox

Twentieth Century Fox, američka kompanija za proizvodnju, distribuciju i prikazivanje filmova, utemeljena 1935. fuzijom dviju kompanija: 20th Century Pictures Corporation i ugledne Fox Film Corporation. Doživljava procvat pod vodstvom Darryla F. Zanucka 1930-ih i 1940-ih, kada postaje… Nastavi čitati

Twiggy

Twiggy (pr. ime Leslie Hornby), engl. manekenka (Twickenham, 19. IX. 1949). Njezine fotografije, pretjerano mršave i začuđene djevojčice, objavljene u modnim časopisima sred. 1960-ih, učinile su je planetarno poznatom i prvim supermodelom. Okušala se i kao pjevačica. Njezino ime postalo… Nastavi čitati

twist

twist (engl.), vrsta plesa i ritma (inačica rock ‘n’ rolla u četveročetvrtinskom taktu). Vrlo popularan poč. 1960-ih. Potaknut uspješnicom Chubbyja Checkera Let’s Twist Again. Pleše se u vrlo brzom tempu, a parovi su razmaknuti. Plesni pokreti izvode se na… Nastavi čitati

two-step

two-step (engl.), amer. društv. ples, uz cake-walk jedan od prvih koji su se iz SAD-a proširili Europom. U dvodobnoj je mjeri, brzu tempu, pleše se u parovima. Održao se do 1912, kada ga je istisnuo one step.

Twombly, Cy

Twombly, Cy, amer. slikar (Lexington, 25. IV 1929). Školovao se u Bostonu. Od 1957. živi u Rimu. Isprva blizak Kleeu i apstraktnom ekspresionizmu, potom stvarao tzv. ispisane slike (written images), velika monokromna platna u duhu minimalizma.

Tyard, Pontus de

Tyard, Pontus de, francuski pjesnik (Bissy-sur-Fley, 20. IV. 1521 – Bragny-sur-Saône, 23. IX. 1605). Biskup u Chalon-sur-Saône. Član pjesničke skupine Plejada. Poklonik ezoterične, platonske poezije. Poslije piše filozofska i teološka razmatranja (Filozofske rasprave, Gospodina našega muka). Pjesničke zbirke: Ljubavne… Nastavi čitati

Tykwer, Tom

Tykwer, Tom, njem. film. redatelj, scenarist, producent i skladatelj (Wuppertal, 23. V. 1965). Na poč. karijere snima kratkometražne filmove, a dugometražni prvijenac, Smrtonosna Maria (1993), oslanja se na iskustvo njem. ekspresionizma. God. 1997. realizira vizualno spektakularne Zimske spavače,… Nastavi čitati