Abecedar: D

Dvorniković, Vladimir

Dvorniković, Vladimir, hrvatski filozof (Severin na Kupi, 28. VII. 1888 – Beograd, 30. IX. 1956). Sin → Ljudevita. Nastavnik u Sarajevu i Zagrebu; profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1925–26), nakon toga odlazi u… Nastavi čitati

dvorska kancelarija

dvorska kancelarija, središnje tijelo vlasti u čiji djelokrug pripadaju (u različitim razdobljima) razni poslovi (uprava, sudstvo, financije, vanjska politika i dr.). Austrijska dvorska kancelarija osnovana je u XV. st. u doba cara Fridrika III., a ugarska za Ferdinanda I.… Nastavi čitati

dvorska komora

dvorska komora, naziv za najvišu financijsku ustanovu u nekim europskim feudalnim državama. U Hrvatsko-Ugarskom Kraljevstvu isprva se na čelu uprave financija nalazio magister tavernika; jačanjem staleža (od XIII. st.) sabori sve više podvrgavaju državne financije svojem nadzoru te na… Nastavi čitati

dvorska luda

dvorska luda, u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vladarskim dvorovima, osoba koja je zabavljala vladara, pripadnike i goste dvora svojim grotesknim ponašanjem, šalama, rugalicama, ali i smjelo izrečenim kritikama. Dvorske lude poznate su već na dvorovima vladara staroga vijeka (Filip Makedonski);… Nastavi čitati

dvorske službe → dvor

dvorske službedvor

dvoslike

dvoslike, diplopija, viđenje dvostruke slike jednog predmeta. Viđenje dvoslika s oba oka nastaje pri kljenuti vanjskih očnih mišića (paralitički strabizam) ili pri dislokaciji očne jabučice (tumor, trauma), a prolazno pod utjecajem alkohola; pri gledanju samo jednim okom, bilo kojim,… Nastavi čitati

dvoslovo

dvoslovo, naziv za slovo sastavljeno od dvaju znakova za zapisivanje jednoga fonema i sl., npr. u hrvatskome dž, lj, nj.

dvospolnost

dvospolnost 1. Obospolnost, hermafroditizam, nazočnost rasplodnih organa obaju spolova u istoj jedinki. Kao normalna pojava nalazi se u cvjetnjača te mnogih beskralježnjaka, bilo da ista jedinka posjeduje zasebne muške i zasebne ženske organe, bilo da postoji jedna spolna žlijezda (ovotestis… Nastavi čitati

dvostruka istina

dvostruka istina (latinski: duplex veritas), učenje prema kojem je nešto što je u filozofskom pogledu istinito, u religijskom smislu neistinito, i obratno. Zastupali su je mnogi predstavnici arapske i kršćanske skolastike (Averroes, Duns Scotus, William Ockham, Siger Brabantski), ponajviše… Nastavi čitati

dvostupka

dvostupka (Dichostylis), rod malih jednogodišnjih biljaka iz porodice šiljeva (Cyperaceae) sa skupnim cvatom u obliku glavica. U nas raste na muljevitoj podlozi uz rijeke i močvare.

dvosupnice

dvosupnice (Dicotyledones), biljni razred iz odjela kritosjemenjača (Angiospermae). Na klici imaju po dvije supke, dobro razvijen glavni korijen koji se grana u bočno korijenje, pravilan kružni raspored žila u stablu, mrežasto razgranjene žilice u listu; svi su dijelovi cvijeta… Nastavi čitati

dvoškržnjaci

dvoškržnjaci (Dibranchiata), podrazred glavonožaca (Cephalopoda) s dvije škrge. Nemaju vanjske ljušture već samo unutrašnju, izgrađenu od vapnenca ili rožine, kreću se potiskom vode, posjeduju vrećice s crnilom te u opasnosti izbacuju crne oblake. Dijele se u osmotračnjake, oktopoda (hobotnice,… Nastavi čitati

dvotočje → dvotočka

dvotočjedvotočka

dvotočka

dvotočka (dvotočje) 1. Kao interpunkcijski znak (razgodak), dvotočka označava stanku poslije rečenice, ispred upravnoga govora (Teta Mina je rekla: Dobro, ali sutra ću ih dobiti.) ili nabrajanja (Potrebni začini: sol, papar, lovorov list.). Stavlja se poslije dijela koji se… Nastavi čitati

dvouška

dvouška (Diotis maritima), vrsta polugrmolike biljke iz porodice glavočika (Compositae) s duguljastim listovima i kuglastim, malim žutim cvjetnim glavicama.

dvozub

dvozub (Bidens), rod jednogodišnjih biljaka iz porodice glavočika (Compositae). Plodovi su roške koje na vrhu nose 2–4 čvrste bodlje s unatrag okrenutim oštrim kukicama, koje se prihvaćaju za dlaku životinja i odijelo čovjeka i tako rasprostranjuju. Raste na močvarnim mjestima.

dvoživac, čudnovati

dvoživac, čudnovati (Diplozoon paradoxum), crv metilj (Trematodae), živi kao nametnik na škrgama šaranki. Spada u jednorodne metilje, posjeduje ploče za pripijanje te po dvije hermafroditne jedinke žive sraštene zajedno nalazeći se u trajnom stanju kopulacije.

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem, grad u Češkoj na r. Labi u podnožju Krkonoša; 16 600 st. Tekst. ind. Svjetski poznat zoološki vrt. Dvorac iz XIII. st. Grad je osnovao kralj Václav II. krajem XIII. st.; mjesto austr. poraza od Prusa 1866.

Dwan, Allan

Dwan, Allan (pravo ime Joseph Aloysious Dwan), američki filmski redatelj, scenarist, i producent kanadskog podrijetla (Toronto, 3. IV. 1885 – Woodland Hills, California, 28. XII. 1981). Tzv. pouzdani zanatlija, drži se najproduktivnijim američkim redateljem uopće (133… Nastavi čitati

Dwarka

Dwarka, grad i luka u Indiji na Z sav. države Gujarat, na z strani poluotoka Kathiawara; 21 000 st. Legendarni gl. grad Krishne; jedno od sedam velikih hodočasničkih mjesta Hindusa u Indiji, što mu i daje glavninu prihoda;… Nastavi čitati