Abecedar: G

Gvajanska struja

Gvajanska struja, topla morska struja uz sjeveroist. obalu Juž. Amerike; nastaje divergencijom Juž. ekvatorske struje kod rta São Roquea. Prolazi uz Male Antile, a zatim utječe u Karipsku struju; smjer JZ, temp. površinske vode u siječnju 26/27 °C, a… Nastavi čitati

Gvajansko gorje

Gvajansko gorje, staro, pretežno uravnjeno kristalično gorje u sjeveroist. dijelu Juž. Amerike, između rijeka Orinoco na S i Amazone na J. U zap., višem dijelu (prosj. vis. o. 800 m), nalazi se i najviši vrh (Mt. Roraima, 2875 m).… Nastavi čitati

gvala, gvalica

gvala, gvalica, naziv za smjesu koju izbacuju ptice iz por. sova (Strigidae); one nemaju volju pa od plijena, koji progutaju neusitnjenog, izbace kroz kljun gvale što sadrže hitinske ostatke kukaca, dlaku i perje, kao i čiste kosti sitnih sisavaca i ptica.

gvanidin

gvanidin, org. spoj, iminourea, nepostojani bezbojni kristal, jaka baza. Prvi ga je proizveo A. Strecker oksidacijom gvanina (1861). Dobiva se iz dicijandiamida. Njegovi derivati služe u medicini i kao ubrzivači pri vulkanizaciji gume.

gvarani

gvarani, jezik u Paragvaju, s više od 3 mil. govornika (oko 95% stanovništva zemlje), s visokim statusom (kao drž. jezik, uz španjolski kao službeni), te malo u susjednim područjima Argentine i Brazila. Pripada por. tupi-gvarani; još se nekoliko… Nastavi čitati

gvardijan

gvardijan (tal.), glavar samostana nekih redova (g. franjevačkog ili kapucinskog samostana).

gvaš

gvaš (franc.), tehnika slikanja s pomoću neprozirnih vodenih boja pomiješanih s bijelom bojom i ljepljivom tvari (gumiarabikom); nanosi se u gustim namazima potpuno prekrivajući podlogu slike. Česta slikarska tehnika od sr. vijeka kod iluminiranja rukopisa; obnovljena tijekom XVIII. st., a… Nastavi čitati

Gvatemala

Gvatemala, država u Sr. Americi, graniči s Meksikom na S i Z te sa Salvadorom i Hondurasom na JI. Na JZ izlazi na Tihi ocean, a na SI na Karipsko more; 400 km morske obale.

Prirodna obilježja

U reljefu… Nastavi čitati

gvelfi i gibelini

gvelfi i gibelini, nazivi suparničkih polit. struja u srednjovj. Njemačkoj i Italiji. Javljaju se nakon smrti cara Henrika V. (1125), kada u Njemačkoj izbijaju prijestolne borbe. Bavarski vojvode Welfi (njem. Welfen, tal. Guelfi) postigli su da bude… Nastavi čitati

Gvido Lizinjanski

Gvido Lizinjanski (franc. Guy de Lusignan), jeruzalemski kralj (?, o. 1129 – Cipar, 1194). God. 1186. naslijedio Balduina V.; 1187. zarobio ga je sultan Saladin. Oslobođen, dobio je 1192. Cipar u zamjenu za Jeruzalem. Dinastija Lusignan vladala je Ciprom do 1489.

gvineja

gvineja (engl.), engl. zlatni novac (mase 8,367 g sa 7,688 g čistoga zlata); kovan 1663–1816. Od zlata iz afr. kolonije Gvineje. Obračunska novčana jedinica u vrijednosti od 21 šilinga.

Gvineja

Gvineja, država u zap. Africi, graniči s Gvinejom Bisau na SZ, Senegalom na S, Malijem na SI, Obalom Bjelokosti na I, Liberijom i Sijera Leoneom na J. Na Z izlazi na Atlantski ocean; 320 km morske obale. Prirodna obilježja… Nastavi čitati

Gvineja Bisau

Gvineja Bisau, država u zapadnoj Africi, graniči sa Senegalom na sjeveru, Gvinejom na istoku i jugoistoku. Na jugozapadu i zapadu izlazi na Atlantski ocean; 350 km morske obale. Prirodna obilježja Sastoji se od otočnog (otočje Bijagós u Atlantskom oceanu,… Nastavi čitati

Gvinejska struja

Gvinejska struja, topla morska struja uz zap. afr. obalu (Gvinejski zaljev, Atlantski ocean); nastaje od Ekvatorske morske protustruje, koja zatim prelazi u Juž. ekvatorsku morsku struju; smjer I, temp. površinske vode u siječnju 26–28 °C, u srpnju 22– 26… Nastavi čitati

Gvinejski zaljev

Gvinejski zaljev, zaljev u Atlantskome oceanu, uz sred. dio zap. afr. obale; 1 533 000 km2 (najprostraniji u Africi). Proteže se od rta Palmasa (na S) do rta Lopeza (na J) u duljini od 540 km;… Nastavi čitati

Gvozd

Gvozd, Gozdia, Željezna planina, Alpes ferrae, stariji naziv za → Kapelu. Prema tradicionalnoj hrvatskoj historiografiji, naziv za → Petrovu goru, mjesto pogibije posljednjega kralja narodne dinastije → Petra Svačića u odlučnoj bitki s ugarskim kraljem Kolomanom 1097. 

Gvozd

Gvozd (do 29. IV. 1996. Vrginmost), naselje i središte istoimene općine, Sisačko-moslavačka županija, 40 km jugoistočno od Karlovca, podno sjevernih obronaka Petrove gore, uz cestu Karlovac–Sisak; naselje 1095 stanovnika, općina 2970 stanovnika (2011). Leži… Nastavi čitati

Gvozdansko

Gvozdansko, naselje u kotaru Glini, u općini Dvor (5742 st., 2001), Sisačko-moslavačka županija; 69 st. (2001). Leži na lijevoj obali r. Žirovac (pritok Une), podno Zrinske gore, uz cestu Glina–Dvor, oko 20 km sz od Dvora. Poljodjelstvo; stočarstvo (govedo,… Nastavi čitati

Gvozdić, Pavica

Gvozdić, Pavica, hrv. pijanistica i pedagoginja (Srijemska Mitrovica, 29. VI. 1937). Studirala u Zagrebu, stekla magistarski stupanj, usavršavala se u Parizu, od 1975. prof. na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Koncertirala u zemlji i inozemstvu, snimala gramofonske ploče,… Nastavi čitati

Gvozdić, Slava

Gvozdić, Slava, hrvatska slikarica (Srijemska Mitrovica, 28. I. 1928 – Zagreb, 20. VII. 1983). Stvarala je na tragu modernoga hrvatskog slikarstva i cézanneovske konstrukcije slike. Djela su joj pretežito lirskoga ugođaja, dok od 1960-ih poprimaju dramatičan izraz, oblikovan sumarnim… Nastavi čitati