Abecedar: DŽ

džul → joule

džul joule

džuma

džuma (arapski), naziv za skupnu molitvu muslimana petkom u podne u džamiji poslije obvezne propovijedi. Prisustvuju joj svi, osim putnika, i ne može se obavljati pojedinačno. Također, naziv za petak kada se obavlja skupna molitva.

Džungarija

Džungarija (Junggar Pendi), pokrajina u prostranoj Džungarskoj zavali (nazvana prema mongolskim nomadskim Džungarima) na SZ kin. autonomne pokrajine Sinkiang (kin. Xinjiang Uygur Zizhiqu) između Mongolskog Altaja na S i Tien Shana na J, te Džungarskog Alataua i Tarbagataja na Z.… Nastavi čitati

Džungarska vrata

Džungarska vrata, prolaz u Džungarskom Alatauu između sz Kine (Džungarija) i sr. Azije (Kazahstan). Stoljećima služio za seobe, osvajačke pohode i trgovinu. Želj. pruga.

Džungarski Alatau

Džungarski Alatau, planina u srednjoj Aziji, pripada Alatauu.

džungla

džungla (engl. jungle, od sanskrt.-novoindij. džangala šuma), u užem smislu močvarne, neprohodne guštare; u širem smislu trop. monsunska šuma tipična za j i ji Aziju; prašuma. Prvobitno samo oznaka za bambusom obrasla močvarna područja u delti Gangesa i u Hindustanu.

džunka

džunka (malajski: jong), dalekoistočni drveni jedrenjak povišene krmene nadogradnje i nižeg oštrog pramca, jedan ili više jarbola, jedrilje od pletera ojačano bambusovim širnicama, duljine 16–40 m, nosivosti do 500 t. Od najstarijih vremena na slikama kineskog i indokineskog morskog… Nastavi čitati

Džuvalekovski, Ilija

Džuvalekovski, Ilija, makedonski kazališni i filmski glumac (Prilep, 20. XII. 1915 – Skoplje, 18. X. 2004). Jedan od osnivača Makedonskoga narodnog teatra u Skoplju. U zagrebačkom HNK-u nastupao između 1964. i 1972. Istaknuo se glumeći… Nastavi čitati