Abecedar: E

ex lege

ex lege (lat.), na osnovi zakona; izraz kojim se označava promjena ili prestanak važnost nekoga prav. odnosa bez potrebe donošenja posebnog prav. akta; npr. prestanak braka zbog smrti jednoga bračnog druga,

ex libris

ex libris (lat. iz knjiga), znak vlasništva na knjizi, obično na unutar. strani korica ili naslovnoj stranici; rađen rukom, otisnut žigom ili umnožen na posebnom listu kao naljepnica, sadrži ime ili inicijale vlasnika te često alegorijsku sliku, ukras ili grb… Nastavi čitati

ex oriente lux

ex oriente lux (lat. svjetlo (dolazi) s istoka), izraz koji se najprije odnosio na izlazak Sunca, poslije na kršćanstvo i njegovu kulturu.

ex privata diligentia

ex privata diligentia (lat.), osobnim marom, iz vlastite marljivosti; po vlastitoj pobudi (npr. učenik koji nauči više od zadanoga).

ex professo

ex professo (lat.), po zvanju, po profesiji, u ulozi stručnjaka; službeno.

ex tempore

ex tempore (lat.), istog trena; smjesta; naizust; bez pripreme; oznaka za improvizirani tekst, u prozi ili stihovima (→ ekstemporacija); u ant. retorskim školama praksa improviziranja na zadanu temu, prema poznatim modelima (posmrtni govor, optužba ili obrana u izmišljenom prav. sporu i sl.).

ex voto

ex voto (lat. votum zavjet), po zavjetu, za ispunjenje zavjeta. Eksvoti – zavjetni darovi. U starom vijeku, kod mnogih ist. naroda i Grka i Rimljana, ljudi su se zavjetovali da će u slučaju ispunjenja želje ili molbe darovati nešto hramu.… Nastavi čitati

EXAT 51

EXAT 51 (Eksperimentalni atelijer), grupa umjetnika i arhitekata, djelovala u Zagrebu 1950–56. u sastavu: arhitekti B. Bernardi, Z. Bregovac, Z. Radić, B. Rašica, V. Richter, V. Zarahović i slikari V. Kristl, I. Picelj i A. Srnec. Svoj program objavili 1951;… Nastavi čitati

Excelsior

Excelsior, dragi kamen, dijamant, svijetloplave boje, do otkrića Cullinana bio je najveći nađeni nebrušeni dijamant; težio je 995 karata, razrezan u 21 dragulj u rasponu od 70 do manje od 1 karata.

exempli causa ili exempli gratia

exempli causa ili exempli gratia (lat.), radi primjera, kao primjer.

exequatur

exequatur (lat. neka se izvrši), akt kod imenovanja novoga diplomatskog predstavnika (→ agreman).

Exeter

Exeter, gl. grad grofovije Devon u jz Engleskoj; 97 800 st. Leži na r. Exe, nedaleko od njezina ušća u La Manche. Više kulturnopov. spomenika; ruine utvrde Rougemont (podigao Vilim I. Osvajač u XI. st.), cehovska vijećnica iz… Nastavi čitati

EXIMBANK

EXIMBANK (skr. od engl. Export-Import Bank of the United States), Izvozno-uvozna banka Sjedinjenih Država.

Exmoor

Exmoor, visoravan u sz Somersetu i s Devonu, jz Engleska. Prostire se od strmaca uz j obalu Bristolskoga kanala, blago nagnuta k jugu, oblikovana na pješčenjacima i škriljavcima ugl. na više od 300 m n. m., najviši vrh Dunkery Beacon,… Nastavi čitati

experimentum crucis

experimentum crucis (lat. križni pokus), pokus čiji će rezultat pokazati radi li se o ispravnoj ili neispravnoj teorijskoj postavci.

Expert, Henry

Expert, Henry, franc. muzikolog (Bordeaux, 12. V. 1863 – Tourrettes-sur-Loup, 18. VIII. 1952). Nastavnik zbornog pjevanja, bibliotekar Konzervatorija. Zaslužan za oživljavanje i promicanje stare franc. vokalne glazbe. Objavio Glazbeni majstori francuske renesanse (23 sv.) i… Nastavi čitati

explicit

explicit (lat.), oznaka kojom se bilježio kraj u srednjovj. rukopisima i prvim tiskanim knjigama; izvedeno iz volumen explicitum est, knjižni svitak je odmotan (tj. pročitan, dovršen); nepravilan oblik izraza e. prema → incipit.

Explorer

Explorer (engl.), naziv prvih amer. umjetnih Zemljinih satelita za istraživanje svemira. Prvi Explorer (E 1) lansiran je 31. I. 1958, a posljednji (E 38) 4. VII. 1968. Slali su prve fotografije iz svemira kao i druge… Nastavi čitati

expressis verbis

expressis verbis (lat.), izrijekom; doslovce; jasno.

Extremadura

Extremadura, autonomna zajednica na Z sred. Španjolske; 41 602 km2, 1 027 000 st. Obuhvaća provincije → Badajoz i → Cáceres, poklapa se s pokrajinom E. Gl. grad Mérida, tradicionalno središte Badajoz. Pretežito… Nastavi čitati