TEHNIKA I TEHNIČKE ZNANOSTI

X-jedinica

X-jedinica, oznaka XU, stara jedinica za valnu duljinu rendgenskih i gama-zraka. Jedna X-jedinica iznosi 1,00202⋅10-13 m.

Xu → X-jedinica

Xu X-jedinica

Yagi, Hidetsugu

Yagi, Hidetsugu, jap. znanstvenik (Osaka, 20. I. 1886 – Tokyo, 19. I. 1976). Sa suradnikom Shintaro Udaom patentirao usmjerenu antenu za VHF područje (1926) s pomoću rezonantnih pasivnih vodiča na definiranoj udaljenosti od antenskog dipola. Yagi-antena široko se upotrebljava kao tv antena.

yd

yd, znak za angloamer. jedinice duljine → jard.

zamašnjak

zamašnjak, kotač čiji je veći dio mase smješten na obodu. To mu daje veliku tromost (dok se okreće, nastoji zadržati konstantnu brzinu okretanja). Upotrebljava se za svladavanje mrtve točke kod pogona s koljenastim vratilom, ili za regulaciju hoda stapnih i klipnih strojeva.

zamor materijala

zamor materijala, pojava postupnog slabljenja, razaranja i loma materijala zbog dinamičkog naprezanja i dugotrajna rada, najčešće kod strojnih konstrukcijskih elemenata: klipnih mehanizama, osovina, vratila, zupčanika, klinova, zatika, vijaka i drugih elemenata namijenjenih za povezivanje i prijenos rada, kao i… Nastavi čitati

zaslon

zaslon 1. Blenda, mehan. sklop unutar objektiva kojim se regulira kolika će količina svjetlosti proći kroz objektiv. Otvaranjem ili zatvaranjem zaslona smanjuje se, odnosno povećava dubinska oštrina. 2. → ekran

zasun

zasun, zaporni dio na cjevovodima velikog presjeka koji, za razliku od ventila, omogućuje protjecanje tekućine (ili plina) bez promjene pravca kretanja. Time se smanjuje otpor protjecanja. Najčešći su pločasti zasuni, a postoje i kuglasti i klipni.

zaštita podataka

zaštita podataka, postupci koji se upotrebljavaju za zaštitu važnih podataka od njihova gubitka. Uobičajeni je postupak izrada sigurnosne kopije podataka i njezino pohranjivanje na odvojenomu mjestu. Kod prijenosa podataka upotrebljavaju se kodovi za zaštitu od pogreške koji omogućuju otkrivanje… Nastavi čitati

zatvarač

zatvarač 1. Svaki tehn. element kojim se zatvara kakav otvor. 2. Zapor, mehan. ili elektron. sklop za određivanje ekspozicije pri fotografskom ili film. snimanju. 3. Dio puške kojim se zatvara cijev i napinje okidač.

zavarivanje

zavarivanje, svarivanje, postupak spajanja dijelova iz istovrsnih ili raznovrsnih materijala zagrijavanjem spojnih mjesta na visoku temperaturu tako da dođe do njihova staljivanja. Klas. postupci rabe konvencionalne izvore energije kao što su el. luk, plinski plamen, el. otpor, a posebni… Nastavi čitati

Zeiss, Carl

Zeiss, Carl, njemački optičar i industrijalac (Weimar, 11. IX. 1816 – Jena, 3. XII. 1888). Studirao u Jeni. Osnovao kompaniju Zeiss u kojoj je razvijao proizvodnju leća, kamera i mikroskopa. Danas je to jedna od najboljih svjetskih kompanija iz… Nastavi čitati

Zeppelin, Ferdinand von

Zeppelin, Ferdinand von, njem. izumitelj (Konstanz, 8. VII. 1838 – Berlin, 8. III. 1917). Konstruktor zračnih brodova s metalnim kosturom, po njemu nazvani cepelini. Upotrebljavali su se za prijevoz putnika do II. svj. rata. Zagreb. trgovac David Schwarz konstruirao… Nastavi čitati

zglob

zglob 1. Spoj među kostima građen od zglobnih tijela sa zglobnim ploštinama. Zglobna čahura sa zglobnim tijelima zatvara zglobnu šupljinu. Z. može biti nepokretan (sinartroza) ili pokretan (diartroza). Zglobovi su važni za mehaniku i stabilnost, a omogućuju elastičnost i… Nastavi čitati

zlatno pravilo mehanike

zlatno pravilo mehanike, pravilo koje govori o jednakosti rada izvršenog malom silom duž većeg puta ili većom silom duž manjeg puta. Njime se objašnjavaju način rada poluge, koloture, vijka i sl.

zmaj

zmaj 1. Mitološko biće koje se javlja u vjerovanju mnogih naroda. Sastavljen je od dijelova tijela različitih životinja, prekriven po tijelu ljuskama ili bodljama, iz ždrijela riga vatru ili munje, glas mu je kao grmljavina. U mitovima o stvaranju svijeta… Nastavi čitati

zoom

zoom (engl.), objektiv promjenjive žarišne daljine, sastavljen od nekoliko sustava leća. Promjenom vidnoga kuta (zumiranje) ne mijenja se fokus. Upotreba u fotoaparatima, film., video i tv kamerama.

zrakoplov

zrakoplov, zračna letjelica. Prvi su zrakoplovi aerostatički, to jest letjelice koje su lakše od zraka, što se postiže napuhivanjem balona lakim plinom. Prvi aerodinamični zrakoplovi su letjelice koje se koriste energijom vjetra (“zmajevi”), a čini se da se s… Nastavi čitati

zupčanici

zupčanici, strojni elementi u obliku kotača koji na obodu imaju ravnomjerno raspoređene zupce. Upotrebljavaju se u pogonskim mehanizmima za prijenos okretnog momenta ili snage s jedne osovine na drugu pri čemu se na svakoj osovini nalazi po jedan zupčanik,… Nastavi čitati

Zuse, Konrad

Zuse, Konrad, njem. izumitelj (Berlin, 22. VI. 1910 – Hünfeld, 18. XII. 1995). Konstruirao prvo elektromehan. računalo Z1 (sastojalo se od kontrolne, aritmetičke jedinice, i mehan. memorije zasnovane na binarnom mehanizmu). God. 1941. konstruirao prvo upotrebljivo elektron. računalo Z3… Nastavi čitati