Ball, John

Ball, John, engleski svećenik i sudionik seljačke pobune  (?, oko 1338 – St. Albans, Hertfordshire, 15. VII. 1381). Zagovarao ideje → J. Wycliffa. Borac za socijalnu jednakost, poticao puk na socijalne nemire. Ekskomuniciran i zatvoren, oslobođen tijekom seljačke pobune 1381. Nakon pogibije → W. Tylera pokušao preuzeti vodstvo pobune, ali je ubrzo uhićen i pogubljen.