Bani-Sadr (Banisadr), Abolhasan

Bani-Sadr (Banisadr), Abolhasan, iranski političar i državnik (Hamadan, 22. III. 1933). Sudjelovao u neuspjeloj pobuni protiv šaha 1963, živio u emigraciji u Francuskoj 1963–79; vraća se u zemlju s ajatolahom Homeinijem. Ministar gospodarstva i financija 1979–80. u vladi → Mehdija Bazargana; predsjednik Iranske islamske republike 1980–81. Nakon sukoba s radikalnim islamistima, emigrirao u Francusku 1981. i s predstavnicima drugih političkih skupina osnovao Savjet za nacionalnu obranu protiv ajatolaškoga režima u Iranu.