Banovina Hrvatska

Banovina Hrvatska
Banovina Hrvatska, upravno-teritorijalna jedinica Kraljevine Jugoslavije ustrojena u kolovozu 1939. na osnovi sporazuma → Dragiše Cvetkovića (predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije) i → Vladka Mačeka (predsjednik HSS-a). Sporazumom i Uredbom o Banovini Hrvatskoj utvrđen je njezin teritorij te njezine ovlasti, koje su uključivale poljoprivredu, trgovinu, industriju, šume, rudnike, građevine, socijalnu politiku i zdravstvo, tjelesni odgoj, prosvjetu i unutarnju upravu. Ustrojem Banovine Hrvatske pokrenuto je pitanje preuređenja Jugoslavije prema federativnim načelima, ali je u samom začetku došlo do iskazivanja nepomirljivih suprotnosti između Vladka Mačeka i srbijanskih političara glede postupaka za nastavak promjena i broja budućih samoupravnih jedinica. Mačekovo je stajalište bilo da se najprije u cijelosti provede procedura ustroja Banovine Hrvatske, dok je srpska strana tražila da se prije saziva parlamenta uspostave i druge jedinice. Politički čimbenici Srbije tražili su da se cjelokupan prostor istočno od BiH uključi u treću, srpsku jedinicu (Velika Srbija); Muslimani su zagovarali autonomiju BiH, dok je pitanje Slovenije bilo najmanje prijeporno. Prije okončanja rasprava Jugoslavija se početkom II. svjetskog rata raspala; sporovi su nastavljeni u krugu oko izbjegličke vlade, ali bez ikakvih učinaka.