barij

barij, simbol Ba, kemijski element (redni broj 56, atomska masa 137,34). Bijela mekana kovina iz grupe zemnoalkalijskih kovina. Najvažnije barijeve rude jesu barit (barijev sulfat) i viterit (barijev karbonat). Spojevi mu se upotrebljavaju u industriji tekstila, kože, boja, gume, u keramici, kao otrovi i dr. Svi u vodi topljivi spojevi barija vrlo su otrovni. Otkriven u nečistom stanju 1808. (→ Humphry Davy), a u čistom dobiven 1901.