Bell, Alexander Graham

Alexander Graham Bell
Bell, Alexander Graham, američki fizičar škotskog podrijetla (Edinburgh, 3. III. 1847 – kraj Baddecka, Nova Škotska, Kanada, 2. VIII. 1922). Profesor u Bostonu (SAD). Istraživao mehaniku govora i osnovao (1872) u Bostonu školu učitelja za gluhonijeme. Izumio (1875) električni telefon i fotofon (sa → Charlesom Sumnerom Tainterom, 1880) koji djeluje na principu pretvaranja promjena intenziteta svjetlosti u zvuk, što se koristi kod reprodukcije zvuka u zvučnom filmu. Iz Bell Telephone Company (osnovana 1877) proizišla je (1885) Americam Telephone and Telegraph Company.