Benedikt iz Nursije, sv.

sv. Benedikt iz Nursije
Benedikt iz Nursije, sv., osnivač benediktinskoga reda (Nursia, danas Norcia, blizu Perugie, oko 480 – Montecassino, 21. III. 547). Naobrazbu stekao u Rimu, povlači se 497. u pećinu na litici u pustome kraju (antički Sublaqueum, danas Subiaco), gdje živi kao pustinjak, okuplja učenike i na poticaj svoje sestre Skolastike piše Regulu. Odlazi otamo 529, i s prvim sljedbenicima gradi u Campagni samostan Montecassino, koji postaje matična opatija novoga reda → benediktinaca i središte vjerskoga života kroz nekoliko stoljeća. Njegovo Redovničko pravilo (Regula Monachorum; prolog i 73 poglavlja) prvi je zakonik redovništva na Zapadu koji ujedinjuje rimsko pravno iskustvo (stabilitet, poslušnost) s kršćanskom askezom (moli i radi, ora et labora). Njegov je životopis napisao papa → Grgur Veliki u svojim Dijalozima. benediktinci