Benedikt XV.

Benedikt XV.
Benedikt XV. (pravim imenom i prezimenom Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa), papa od 1914. do 1922. (Pegli, Genova, 21. XI. 1854 – Rim, 22. I. 1922). Za I. svjetskog rata notom od 1. VIII. 1917. bezuspješno posredovao za mir. Godine 1917. objavio novi → Codex iuris canonici, utemeljio Kongregaciju za Istočnu crkvu i Istočni institut, koji je poslije preimenovan u Ruski institut, te Katoličko sveučilište u Milanu. Promicao umjetnost i znanost.