Du Pont Company

Du Pont Company, kraći naziv za E. I. du Pont de Nemours & Company, najveće američko kemijsko poduzeće. Utemeljio ga je 1802. kao tvornicu baruta Éleuthère Irénée du Pont (1771–1834), sin francuskog ekonomista Du Pont de Nemoursa i učenik francuskoga kemičara → Lavoisiera. Nastalo je kao ortaštvo i postalo korporacijom tek 1899, ali je obitelj Du Pont i u XX. st. očuvala većinsko vlasništvo i upravljanje. Uz proizvodnju baruta i profitiranje u ratovima (npr. prodajom baruta objema stranama u Krimskom ratu) kompanija je počela u XIX. st. proizvoditi i industrijske eksplozive. Diversifikacija izvan eksploziva počela je 1904. njihovim nusproizvodom nitrocelulozom (za lakiranje, obradu kože i dr.) i nitroceluloznom plastikom 1915. Nastavljena je 1917. kupnjom niza tvrtki za proizvodnju boja, kiselina i raznih drugih kemijskih proizvoda. Kompanija Du Pont prva je proizvela neoprensku sintetsku gumu 1931, a njezini su izumi i nylon i teflon (1938), te orlon i dacron. Osim proizvodnje kemikalija za industriju, herbicida i insekticida, sintetičkih vlakana i polimera, te elektronskih materijala, danas se bavi i naftom (kupila je 1981. naftnu kompaniju Conoco) a u partnerstvu s Merckom proizvodi i lijekove. Sjedište kompanije nalazi se još od utemeljenja u Wilmingtonu (Delaware), a njezini su pogoni, podružnice i pridružena poduzeća širom svijeta.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: