Briand-Kelloggov pakt

Briand-Kelloggov pakt, međunarodna konvencija kojom države potpisnice odustaju od rata kao sredstva nacionalne politike i obvezuju se na mirno rješavanje sporova. Potpisan 27. VIII. 1928. u Parizu, pristupile su mu 62 države iz cijeloga svijeta. Autori su francuski ministar vanjskih poslova → Aristide Briand i državni tajnik SAD-a → Frank Billings Kellogg (1856–1937); osim članica Društva naroda, potpisale su ga i dvije nečlanice, SAD i SSSR, no nije predviđao kažnjavanje agresora, tako da ga je Hitlerova politika sile učinila de facto nevrijedećim.