Brijunski plenum

Brijunski plenum, naziv za IV. plenum CK SKJ održan 1. VII. 1966, na kojemu je uklonjen s položaja potpredsjednika SFRJ → Aleksandar Ranković te ograničena velika moć Službe državne sigurnosti. Ovim plenumom započeo je proces liberalizacije političkog i ekonomskog života i ekonomsko-političke reforme, koja je zaustavljena 1968. ponovno intervencijom Službe državne sigurnosti u gušenju studentskih nemira; definitivno su učinci brijunskog plenuma poništeni obnovom dogmatizma 1972.