bušido

bušido (japanski: viteški put), izraz za način života japanskih vitezova, posebice → samuraja, ali i svakog Japanca koji poštuje kodeks časti buši. Zasnovan na → Konfucijevu učenju i budističkoj tradiciji, kodeks propisuje zahtjevna pravila vojničke časti, prepuna moralne i vojničke stege, sve do dužnosti izvršenja ritualnog samoubojstva (→ harakiri) u određenim situacijama. Kult rata sadržan u kodeksu postao je temeljem ideologije japanskog militarizma u XIX. i XX. stoljeću.