Buturac, Josip

Josip Buturac
Buturac, Josip, hrvatski crkveni povjesničar (Grabarje, kraj Požege, 14. XI. 1905 – Lovrečina Grad, 5. X. 1993). Studirao teologiju u Zagrebu, crkvenu povijest na Gregoriani u Rimu i povijest i etnologiju u Zagrebu. Djelovao kao kapelan, župnik i srednjoškolski profesor; od 1941. arhivar u Državnom arhivu Hrvatske i ujedno od 1944. profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. U mirovini od 1966. Napisao velik broj djela, studija i članaka iz crkvene i nacionalne povijesti, udžbenike za pomoćne povijesne znanosti, izdanja arhivskih izvora, povijesti ili monografija o pojedinim hrvatskim župama i gospoštijama i sl. Glavna djela: Temelji katoličke vjere i povijesti Katoličke crkve (koautor I. Blažević, 1942); Arhivska čitanka (1950); Katolička crkva u Slavoniji za turskog vladanja (1970), Povijest Katoličke crkve među Hrvatima (koautor → Antun Ivandija, 1973).