Byrnes, James Francis

Byrnes, James Francis, američki pravnik i političar (Charleston, 2. V. 1879 – Columbia, 9. IV. 1972). Samoobrazovani pravnik, javni tužitelj u Južnoj Karolini 1908–11. Zastupnik u kongresu SAD-a 1911–25. i u Senatu 1931–41. Član Rooseveltova “trusta mozgova”, sudjelovao u provedbi → New Deala. Sudac Vrhovnog suda 1941–42, direktor ureda za ratnu mobilizaciju 1942–45, državni tajnik 1945–47, guverner Južne Karoline 1951–55. Potkraj života branio rasnu segregaciju u školama.