Cadogan, Alexander George Montagu

Cadogan, Alexander George Montague, britanski diplomat (London, 25. XI. 1884 – London, 9. VII. 1968). Sudjelovao u diplomatskim misijama u Istanbulu, Beču i dr. Veleposlanik u Pekingu 1935– 36. Stalni podtajnik Ministarstva vanjskih poslova 1936–46; kritizirao britansku politiku → appeasementa i Chamberlainov → Münchenski sporazum 1938. U II. svjetskom ratu jedan od najbližih → Churchillovih suradnika; sudjelovao s njim na konferencijama na → Jalti i u Potsdamu. Stalni predstavnik Velike Britanije pri Ujedinjenim narodima 1946–50.