Caetano, Marcello José das Neves Alves

Caetano, Marcello José das Neves Alves, portugalski političar (Arganil, 17. VIII. 1906 – Rio de Janeiro, 26. X. 1980). Pravnik, suradnik diktatora → Antónia Salazara. Koautor portugalskog ustava 1933. Ministar kolonija 1944–49; zamjenik premijera 1955–59, potom rektor Sveučilišta u Lisabonu. Nakon što je Salazar pretrpio moždani udar predsjednik vlade 1968–74. Promijenio ustav i dopustio opoziciju; vodio kolonijalne ratove u Africi, sve do tzv. revolucije cvijeća 1974. Prognan u Brazil. Ravnatelj Instituta za poredbeno pravo Sveučilišta u Rio de Janeiru 1974–80.