Salazar, António de Oliveira

Salazar, António de Oliveira, portugalski političar (Vimieiro, 28. IV. 1889 – Lisabon, 27. VII. 1970). Profesor političke ekonomije na Sveučilištu u Coimbri od 1918. Zastupnik u parlamentu od 1921. Ministar financija 1926. i 1928–40, kolonija 1930. Osnovao Nacionalnu uniju (1930), stranku koja je zastupala interese zemljoposjednika i krupnoga kapitala. Predsjednik vlade 1932–68. Iako formalno nije preuzeo dužnost predsjednika republike, uspostavio diktaturu uz pomoć vojske, Crkve i tajne policije. Provodio represiju u portugalskim kolonijama odričući im pravo na neovisnost. Njegov oblik fašizma nazvan je “salazarizam”. Teško obolio 1968, umjesto njega vladao premijer → Marcello Caetano.