Carrà, Carlo

Carlo Carrà Manifestacija intervencionista
Carrà, Carlo, talijanski slikar i pisac o umjetnosti (Quargnento, 11. II. 1881 – Milano, 13. IV. 1966). Studirao na Akademiji Brera u Milanu, na kojoj je poslije bio profesor. Godine 1910, zajedno s → Umbertom Boccionijem i → Ginom Severinijem, utemeljio futurizam u talijanskom slikarstvu (Sprovod anarhista Gallija); na slikama iz te faze pokušao ostvariti dinamičke pokrete. Sa → Giorgiom de Chiricom 1915. začetnik metafizičkoga slikarstva (Metafizička muza). Slikao kompozicije naglašene plastičnosti bliske talijanskom ranorenesansnom slikarstvu (Pinija uz more). Napisao teorijsko djelo Metafizičko slikarstvo i monografije o Giottu, Umbertu Boccioniju te autobiografiju Moj život.