Cosgrave, William Thomas

Cosgrave, William Thomas, irski političar (Dublin, 6. VI. 1880 – Dublin, 16. XI. 1965). Otac → Liama. Član Dublinske korporacije 1909–14, jedan od čelnika nacionalističkoga pokreta
→ Sinn Féin. Irski dobrovoljac u II. svjetskom ratu 1914–16; sudionik takozvanog uskrsnog ustanka 1916. protiv Britanaca. Zastupnik prvoga saziva Irskoga parlamenta (Dáil Éireann) 1918. Ministar za lokalnu upravu u prvomu republikanskom kabinetu 1918–22. Podupro sporazum s Velikom Britanijom 1921. Prvi predsjednik vlade Republike Irske 1922–32.