Cvijić, Đuro

Cvijić, Đuro, hrvatski političar i publicist (Zagreb, 25. X. 1896 – SSSR, 1937). Pripadnik hrvatske socijaldemokratske ljevice; sudjeluje u pripremi atentata na → Slavka Cuvaja. Od 1912–17. u tamnici, potom upućen na ratište. Od 1919. jedan od prvaka hrvatskoga komunističkog pokreta; među pokretačima kongresa “ujedinjenja ljevice” u Beogradu; član Centralnoga partijskog vijeća, pokretač glasila Borbe i urednik Istine. Često osporavan unutar stranke; 1928. utamničen. Preko Beča odlazi u emigraciju (1932); polemizira sa stranačkim vodstvom zbog čega je pozvan u Moskvu te se o njegovu slučaju raspravljalo u Kominterni. Isključen iz pokreta, uhićen i pogubljen.