čartizam

čartizam (engleski: chartism), masovni pokret engleskih radnika 30-ih i 40-ih godina. XIX. stoljeća. Organizacijsko središte pokreta bilo je Londonsko radničko društvo (London Workingmen’s Association) pod vodstvom → Williama Lovetta. Program pokreta definiran je u spisu (objavljen 1837) People’s Charter (Narodna povelja), po kojoj je pokret i dobio ime. Temeljna načela bila su: opće pravo glasa, tajno glasovanje, ukidanje imovinskog cenzusa, plaća za parlamentarne zastupnike, jednaki izborni okruzi i dr. Iako je pokret imao velik odaziv diljem Engleske, pojedine struje i njihove vođe razilazili su se u metodama postizanja ciljeva: Struja moralne sile odbacivala je nasilje i zalagala se za metode postupnoga moralnog i političkog odgoja; Struja fizičke sile, raširena među radništvom na industrijskom sjeveru, podržavala je primjenu oružane borbe. Ranih 40-ih godina pokret je dostigao vrhunac (masovni štrajkovi, peticije u parlamentu). Represivnim mjerama zatiran od vlasti, čartizam nakon 1848. nestaje kao masovni radnički pokret.