Thomson, Joseph John

Joseph John Thomson
Thomson, Joseph John, engleski fizičar (Cheetham Hill, Manchester, 18. XII. 1856. – Cambridge, 30. VIII. 1940). Na osnovi odnosa mase i naboja čestica, otkrio da čestice u katodnim zrakama imaju mnogo manju masu od bilo kojega poznatog atoma, što je dovelo do otkrića elektrona. Godine 1906. dobio → Nobelovu nagradu za fiziku kao priznanje za teorijski i eksperimentalni rad u području električne vodljivosti plinova. Razradio teoriju kretanja nabijenih čestica u električnom i magnetskom polju i primijenio je u radu spektrometra mase. Izvrstan nastavnik, osam njegovih asistenata, među kojima i sin → George Paget, dobilo je Nobelovu nagradu za fiziku.