Džammu i Kašmir (Jammu i Kashmir)

Džammu i Kašmir (Jammu i Kashmir), savezna indijska država; 101 387 km2, 10 668 400 stanovnika. Smještena u sjevernom dijelu Indijskoga potkontinenta, s planinskim lancem Karakoram i dijelom zapadnih Himalaja dio je veće regije → Kašmir (Kashmir) koja je predmet spora između Indije, Pakistana i Kine još od osamostaljenja Indije 1947. Glavni gradovi: Srinagar (ljetni) i Džammu (Jammu, zimski). Uglavnom planinsko područje s vrhovima iznad 6000 m. Ratarstvo (riža, kukuruz, voće), ovčarstvo (proizvodnja vune), obrti.