Duvalier, Jean-Claude

Duvalier, Jean-Claude (Baby Doc), haićanski političar (Port-au-Prince, 3. VII. 1951). Sin → Françoisa. Nezavršeni student prava, nakon očeve smrti naslijedio ga je na dužnosti doživotnoga predsjednika Republike Haiti; vladao kao diktator 1971–86, iako je pod pritiskom SAD-a proveo fiskalnu i pravosudnu reformu, oslobodio neke od političkih zatvorenika i proglasio politiku “postupne demokratizacije”. Nakon izbijanja socijalnih nemira morao je 1986. napustiti zemlju. Otada je u emigraciji u Francuskoj.