Dyck, Antoon (Anthonis, Anthony) van

Antoon van Dyck Mlada žena s djetetom, Sankt Peterburg, Ermitaž
Dyck, Antoon (Anthonis, Anthony) van, flamanski slikar i grafičar (Antwerpen, 22. III. 1599 – London, 9. XII. 1641). Naučnik u slikarskim radionicama Hendricka van Balena i → Rubensa. U mladenačkim djelima s mitološkim i biblijskim temama slijedi flamanski manirizam (Suzana i starci; Madonna del Rosario). Nakon studijskoga putovanja Italijom uz Rubensove vidljivi su utjecaji → Rafaela i → Tiziana. Godine 1622. u bakropisu izradio Ikonografiju, niz od 1000 portreta poznatih suvremenika. Djelovao u Genovi, Rimu, Marseilleu i Parizu, potom boravi u Antwerpenu, a do kraja života u Londonu, gdje je dvorski slikar Karla I. Slavan i narudžbama zatrpan slikar portretira kraljevsku obitelj i pripadnike engleske aristokracije (Kralj Karlo I. u lovu; Frances Devereux/Seymour; Lord Philip Wharton). Rafiniranim koloritom bliskim venecijanskim majstorima slika portrete u raskošnoj odjeći; ističe detalje tekstila (svile, brokata, baršuna) čipke i nakita. Dječji portreti svojom svježinom odskaču od pomodnoga portretnog slikarstva, kojemu je on začetnik i koje prelazi u maniru u dvorski portret XVII. stoljeća. Imao je brojne suradnike i sljedbenike poglavito u engleskom slikarstvu XVII. i XVIII. stoljeća: Peter Lely, Joshua Reynolds, Thomas Gainsborough i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: