Đuro I.

Đuro I.
Đuro I. (engleski: George I; njemački: Georg I. Ludwig), (Hannover, 7. VI. 1660 – Osnabrück, 22. VI. 1727), kralj Velike Britanije i Irske (od 1714) i knez izbornik Hannovera (1698–1727), utemeljitelj hannoveranske dinastije na britanskom prijestolju. Nepopularan zbog čestih skandala i financijskih malverzacija. Nije znao engleski te je uglavnom živio u Hannoveru, a vladanje prepustio vigovskim premijerima (→ Robert Walpole).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: