MPLA

MPLA (akronim od portugalskoga: Movimento Popular de la Libertaçao de Angola, Narodni pokret za oslobođenje Angole), socijalistička organizacija osnovana ranih 1950-ih, na čelu oslobodilačke borbe protiv Portugala 1961–75. Sukobila se s bivšim savezničkim pokretima → UNITA i FNLA (Nacionalna oslobodilačka fronta Angole) i s njima ratovala 1975–76. Godine 1977. preimenovana u MPLA – Radnička stranka. Pobijedila na prvim višestranačkim izborima 1992, ali je UNITA osporavala rezultat izbora pa je ponovno izbio građanski rat, okončan mirovnim sporazumom 1994.