etnologija

etnologija (grč.), znanost koja proučava ljudska društva i kulture, definirajući kulturu kao naučeni način života povijesno određenih društava i koja tim zajednicama daje njihov specifičan karakter. E. se kao znanost razvila iz susreta s drukčijim kulturama i zanimanja za objašnjenjem kult. različitosti. Jedan se njezin dio bavio izučavanjem neeuropskih (afrikanistika, amerikanistika i sl.), a drugi europskih kultura i društava, pa je u nekim zemljama došlo do različitih naziva za te specijalizacije (npr. u Njemačkoj se Völkerkunde bavi neeuropskim, a Volkskunde eur. društvima i kulturama). Do druge pol. XX. st. eur. e. pretežno je proučavala eur. seljaštvo smatrajući ga nositeljem i čuvarem posebnih obilježja nar. kulture. Pritom su predmet proučavanja bili gosp. oblici (tipovi privređivanja, oruđa), stanovanje (izgled naselja, kuća s pokućstvom), odijevanje (tehnike izradbe i tipovi nošnji), obitelji i drugi oblici društv. života, nar. pravo, vjerovanja, umjetnosti (likovna, usmena književnost, nar. glazba i ples → folklor) i dr. Uz pov. oblike seljačke kulture, današnja e. proučava suvr. način života i kulturu ljudskih društava (e. svakodnevice, e. grada i sl.), procese identifikacije ljudskih zajednica, međuetničke i međunac. odnose, kult. promjene i sl. U više od stogodišnjoj povijesti te znanosti mijenjali su se ciljevi etnoloških istraživanja, od rekonstrukcije stupnjeva razvoja ljudske kulture i rekonstrukcije pov. veza između ljudskih skupina do funkcionalističkih i strukturalističkih te u novije vrijeme dinamičkih tumačenja. U Hrvatskoj se e. kao znanost utemeljuje potkraj XIX. st. u okrilju Akademije (Antun Radić); 1924. g. osniva se katedra za etnologiju pri Filoz. fak. u Zagrebu (Milovan Gavazzi, Branimir Bratanić, Vitomir Belaj); skupljačka, istraživačka i nakladnička djelatnost provodi se u etnografskim (Split, 1910, Zagreb, 1919) i drugim muzejima (Vladimir Tkalčić, Marijana Gupić, Jelka Radauš-Ribarić), od 1948. i u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu (Dunja Rihtman-Auguštin, Zorica Vitez, Aleksandra Muraj, Jasna Čapo-Žmegač). → antropologija

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: