Frisch, Otto Robert

Otto Robert Frisch
Frisch, Otto Robert, austrijski fizičar (Beč, 1. X. 1904 – Cambridge, Engleska, 22. IX. 1979). Radio na sveučilištima u Birminghamu i Liverpoolu (1939–43), u Los Alamosu, SAD (1943–45) na atomskoj bombi, i kao profesor u Cambridgeu (1947–72). Odredio magnetski moment protona (1933). Opisao (sa svojom tetkom → Lisom Meitner) raspad atoma urana bombardiranog neutronima i tako pridonio otkriću i objašnjenju nuklearne fisije. Godine 1940. s → Rudolfom Peierlsom u Birminghamu iznio plan o proizvodnji superbombe koja bi iskoristila energiju sadržanu u atomskoj jezgri.