Meitner, Lise

Lise Meitner
Meitner, Lise, austrijska fizičarka (Beč, 7. XI. 1878 – Cambridge, 27. X. 1968). Profesorica u Berlinu. Proučavala radioaktivnost i s O. Hahnom otkrila element protaktinij (1917). Godine 1938. emigrirala u Dansku, potom djelovala u Švedskoj. S nećakom → Ottom Robertom Frischom objasnila → fisiju (1939). Po njoj je nazvan (1997) radioaktivni element broj 109 meitnerij. Otkriven je 1982. u Njemačkoj (Peter Armbruster) bombardiranjem bizmutovih jezgri 209Bi jezgrama željeza 58Fe.