Fianna Fáil

Fianna Fáil (engleski: Soldiers of Destiny vojnici sudbine, ili Warriors of Fái irski ratnici), irska politička stranka koju je utemeljio → Éamon de Valera 1926. nakon rascjepa u stranci → Sinn FéinBila je u opoziciji spram umjerenih republikanaca → W. Th. Cosgravea koji su podržavali sklapanje sporazuma s Velikom Britanijom; prerasla u Republikansku stranku, koja je u više navrata bila vodeća i vladajuća stranka u Irskoj (prvi put od 1932. do 1948). Zagovarala gospodarsku samodostatnost i potpunu uporabu irskoga jezika u Irskoj.